Socialt ansvar


Aktiv Skola

Information - Stiftelsen Aktiv Skola

Aktiv Skola jobbar med att hjälpa utsatta barn i Falköping!
De här barnen lever med föräldrar som missbrukar alkohol, narkotika, misshandel och övergrepp.
Dessa barn är den mest utsatta gruppen för de är ju svikna av sina egna föräldrar.

Det finns mer än 400 000 barn (3 barn/skolklass) i Sverige som lever i skuld, skam och tystnad i sina hem.


Aktiv Skola jobbar även med problemet Grooming. Det är vuxna (nätpedofiler) som tar kontakt med barn under 15 år, via olika chatforum.


Dessutom jobbar vi även med NATTVANDRARNA!
(frivilliga föräldrar som nattvandrar på stan för att förebygga drogmissbruk, våld, skadegörelse mm).

Aktiv Skola utbildar skolpersonal i hur man lättast upptäcker och framförallt hjälper de här barnen.
Vi ser också till att skolorna har material som används i undervisningen och sedan
så följer vi upp med kontaktpersoner på varje skola.

Allt som Aktiv Skola gör för skolorna är kostnadsfritt och det här är möjligt tack vare stöd från företagen lokalt!

Besök gärna deras hemsida:
www.aktivskola.org

Aktiv skolaBrobyggarna i Kenya

Kenyaprojektet

Sedan 2004 har några skolor i Falköpings kommun ett samarbete med Zimlat Primary School, Mombasa, Kenya. Skolorna i Falköping är: Centralskolan, Floby Skola och Kyrkerörskolan. Samarbetet har flera delar såsom löpande kontakter där lär oss om och av varandra, stöd till elever som får möjlighet att gå vidare till Secondary School och var tredje år en resa med elever från våra skolor. Denna resa finansieras av stipendier från bl.a. Internationella programkontoret och lokala sponsorer och företag.

Zimlat är en mycket fattig by där många inte har möjlighet att gå i skola och/eller äta sig mätta. Det är en stor brist på skolmaterial och sjukdomar som malaria är ett stort bekymmer.

Detta projekt ger elever och lärare en unik möjlighet att ”inifrån” bekanta sig med en för dem främmande kultur i tredje världen. Vi vet att direktkontakt mellan elever ger ett mervärde och en djupare förståelse som inga föreläsare eller läroböcker kan ersätta.

Målsättningen är att genoföra en resa vart tredje år.

 

Momenta

Momenta vill arbeta med starka idéer som är samhället till nytta. Tack vare näringslivets gedigna intresse av marknadsföringen i våra kampanjer och för trafiksäkerhetens skull, delar vi ut över 500,000 trafiksäkerhetsprodukter varje år.

Våra barn är framtiden.

Genom att vara med och stötta Momentas trafiksäkerhetskampanj i Falköpings kommun så hjälper Lindberg & Söner El till att förebygga våra barns säkerhet till och från skolan.


 

  Kontakta oss


eio

Lindberg & Söner El AB
Torsgatan 2C
521 43 Falköping
0708-71 17 28
info@jelab.se

Organisationsnr: 556903-8036
Företaget innehar F-skattsel

 


Visa större karta